Екскурзии Бенелюкс

Какво представлява Бенелюкс?

Бенелюкс е междуправителствено споразумение за сътрудничество между Белгия, Нидерландия и Люксембург.

По време на Втората световна война правителствата на Белгия, Холандия и Люксембург решават да си сътрудничат по-тясно. През 1944 г. Бенелюкс се ражда като митнически съюз. Трите партньора по този начин поеха инициативата за първите стъпки към европейска интеграция. През 1958 г. митническият съюз между Белгия, Холандия и Люксембург доведе до Договора за създаване на Икономическия съюз Бенелюкс, включващ разширяване и задълбочаване на икономическото сътрудничество.

На 17 юни 2008 г. бе подписан нов Договор за Бенелюкс. Отсега нататък сътрудничеството ще се съсредоточи върху три ключови теми: вътрешен пазар и икономически съюз, устойчиво развитие и правосъдие и вътрешни работи, всички с ново име: Съюза на Бенелюкс.