Екскурзии Сърбия

Краят на Съюза на Сърбия и Черна гора отбеляза затварящата глава в историята на разделянето на шестте републики от старата Социалистическа република Югославия, обявена през 1945 г., включваща Сърбия, Черна гора, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина и Македония .
Под авторитарния комунистически лидер на Югославия, Йосип Броз Тито, капакът се пази на етническо напрежение. Федерацията продължава повече от 10 години след смъртта му през 1980 г., но под сръбския националист Слободан Милошевич се разпада през 90-те години.