Екскурзии Азия

В продължение на столетия Китай стоеше като водеща цивилизация, изпреварвайки останалата част от света в областта на изкуствата и науките, но през 19-ти и началото на 20-ти век страната се забъркала от граждански вълнения, големи гладки, военни поражения и чужди окупации. След Втората световна война Китайската комунистическа партия под ръководството на МАО Зедонг създаде автократична социалистическа система, която, макар и да осигури суверенитета на Китай, наложи строг контрол върху ежедневието и струва живота на десетки милиони хора. След 1978 г. наследникът на MAO DENG Xiaoping и други лидери се фокусираха върху пазарно ориентираното икономическо развитие и до 2000 г. продукцията се увеличи четирикратно. За голяма част от населението жизненият стандарт се е подобрил драматично, но политическият контрол остава ограничен. От началото на 90-те години на миналия век Китай е увеличил глобалното си разпространение и участие в международни организации.